ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มขบวนจากสถานีรถไฟอำเภอโนนสะอาด ถึง หอประชุมอำเภอโนนสะอาด ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า นักศึกษา กศน. ส่วนราชการทุกภาคส่วน