ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด