ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เข้ารับการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ปี 2556 รุ่นที่ 5

วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 เข้ารับการพัฒนาโครงการเสุริมสร้างศักยภาพครู กศน. ปี 2556 รุ่น
ที่ 5  ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร  จังหวัดกาญจนบุรี