ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด(เยาวชนรุ่นใหม่ใผ่ค่านิยม) รุ่นที่ 3058 / อด.101

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด(เยาวชนรุ่นใหม่ใผ่ค่านิยม) รุ่นที่ 3058 / อด.101 ณ บ้านห้วยแสง-แสงอรุณ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี