ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เดินทางศึกษาดูงาน ณ สวนเจริญพันธ์ แหล่งเรียนรู้อาหารพื้นบ้าน ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอนายูง