ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯพาทำบุญและตรวจสอบพื้นที่ ดูความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระบ้านทมนางาม ม.1,ม.9 และบ้านทมนาดี ม.4,ม.10

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญและตรวจสอบพื้นที่ ดูความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระบ้านทมนางาม ม.1,ม.9 และบ้านทมนาดี ม.4,ม.10