ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดบัวระพา บ้านทมนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น