ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ทีม กศน.ตำบลทมนางาม ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทมนางามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น