ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบบล

วันที่ 16 มีนาคม 2559  กศน.อำเภอโนนสะอาด โดย ครู กศน.ตำบล ทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกุมภวาปี

1 ความคิดเห็น: