ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ในมิติวัฒนธรรม ปี 58

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บุคลากร กศน.ตำบลทมนางาม ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม