ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

วันจักรี ปี 2558

วันที่ 6 เมษายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาดวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 2 เมษายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมโครงการเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโคกกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโคกกลาง ณ กศน.ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี