ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 30 มกราคม 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด