ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตำบลทมนางาม (เปิด กศน.ตำบลทมนางาม อย่างเป็นทางการ)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตำบลทมนางาม และ เปิด กศน.ตำบลทมนางาม อย่างเป็นทางการ ณ กศน.ตำบลทมนางาม 411 หมู่ที่ 1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี