ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กีฬาต้านยาเสพติด กศน.เกมส์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.เกมส์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด