ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบุ่งแก้ว

วันที่ 27 กันยายน 2556 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสว่างบุ่งแก้ว  ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20 กันยายน 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ กศน. ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

วันที่ 19 กันยายน 2556 เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ณ ไร่ของ พ่อประเสริฐ  ศรีทาพุฒ ตำบลทมนางามวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 15 กันยายน 2556  กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 นักศึกษา กศน.ตำบลทมนางาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ สนามสอบโรงเรียนทมนางามวิทยาคม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

 
วันที่ 14 กันยายน  2556  กศน.ตำบลทมนางาม  จัดสอบปลายภาค  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  นักศึกษา กศน.ตำบลทมนางาม ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 11 กันยายน 2556 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ณ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี