ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

เปิดโครงการต่อยอดโครงการปิดทองหลังพระ ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย

วันที่ 29 มกราคม 2559 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการต่อยอดโครงการปิดทองหลังพระ ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย