ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาต่อเนื่องเปเปอร์มาเช่(Paper Mache) ตำบลทมนางาม

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลทมนางาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเปเปอร์มาเช่(Paper Mache) ณ กศน.ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี