ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันมินิมาราธอน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 บุคลากร ตัวแทน กศน.อำเภอโนนสะอาด 6 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี