ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

สัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับ

วันที่ 23 กันยายน 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดสัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด