ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองกุงศรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ลงพื้นที่ ตำบลหนองกุงศรี ออกเยี่ยมภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.พร้อมพบปะเครือข่าย ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมงานบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำทีมโดย ผอ.ธนากร หาญกุล ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.พร้อมพบปะเครือข่าย