ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

วันที่ 9 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)

วันที่ 8 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) ณ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม