ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2556 อำเภอโนนสะอาด จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดการสัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา 3 อำเภอ คือ อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง และ อำเภอเพ็ญ ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด