ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

อบรมโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท

 วันที่ 7 มกราคม 2559 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดการอบรมโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท(กลุ่มสนใจ) ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน ฯลฯ และมีการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง  โดยจัดอบรมที่ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น