ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์  จิตตเกษม ออกพบปะประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี