ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

วันที่ 19 กันยายน 2556 เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ณ ไร่ของ พ่อประเสริฐ  ศรีทาพุฒ ตำบลทมนางามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น