ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สอบเก็บคะแนนกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลทมนางาม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบ กศน.ตำบลทมนางาม