ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโคกกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโคกกลาง ณ กศน.ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น