ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ณ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น