ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา กศน.การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาคนักศึกษา กศน.การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลทมนางาม ศรช.บ้านค้อน้อย ศรช.บ้านหาดสถาพร ศรช.บ้านทมป่าข่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น