ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา กศน.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วันที่ 19 มีนาคม 2559 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา กศน.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านหาดสถาพร
ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น